ترموود

ترمووود درخت اش یا زبان گنجشک

زبان گنجشک، ون یا اش با نام علمی Fraxinus excelsior از درختان پهن برگ و خزان پذیر بوده و شاخه های منظم درخت زبان گنجشک دارای برگ های مرکب، شانه ای و دندانه دار هستند. رنگ پوست تنه درخت اش خاکستری روشن تا خاکستری سبز و تنه آن پوسته پوسته است.

درختان اش به علت مقاومت بالا در فضاهای شهری استفاده زیادی دارند. چوب درخت زبان گنجشک از دسته Hardwood یاسخت چوب و بدون گره بوده و به علت استحکام و چگالی بیشتر برای کاربری هایی مانند کفپوش، پله و فضاهایی که فشار بیشتری را متحمل می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.

چوب درخت اش بدون گره است

آوریل 12, 2017

چوب زبان گنجشک

ترمووود درخت اش یا زبان گنجشک زبان گنجشک، ون یا اش با نام علمی Fraxinus excelsior از درختان پهن برگ و خزان پذیر بوده و شاخه […]
آوریل 5, 2017

جداسازی چوب ترموود

ترموود چوبی با دوام، مقاوم در برابر قارج و پایدار است. طبیعت چوب اما خود تمایل به پیچش و کج تاری دارد. بسیااری از همراهان گاه […]