چرا چوب ترمووود استفاده کنیم؟

دو. چرا چوب ترمووود استفاده کنیم؟ مشکل بقیه چوب ها چیست؟

پاسخ. چوب ماده ای طبیعی و حاصل زندگی درخت است. درخت برای ساخت چوب نیاز به اب دارد و طبعا چوب به عنوان یک ماده زنده همیشه در حال تبادل رطوبت است. رطوبت همچنانکه برای رشد و نمو چوب ضرورت دارد، خود منبع ضرر است. رطوبت نه تنها ساختار چوب را از شکل اولیه خارج می کند ( تاب برداشتن، ترک، شکاف و…) بلکه عامل جذب قارچها و دیگر عوامل مخرب چوبی است. استفاده از چوب تیمار نشده، نه تنها عمر مفید ساختمان را کاهش می دهد، بلکه در صورت استفاده در ساختار اصلی ساختمان به علت امکان فرو ریختن بر اثر درون تخریبی بسیار خطرناک است.

maxresdefault

ترمووود با تیمار طبیعی گرمادهی، رطوبت چوب را به حداقل رسانده و بعد آن را متعادلسازی می کند. در پایان این فرآیند ما چوبی طبیعی خواهیم داشت که ایراداتش به شدت کاهش پیدا کرده و بدون ریسک در نقاط مختلف ساختمان قابل استفاده است.