فرق بین چوب ترمووود و چوب حفاظت شده

چهار. فرق بین ترمووود و چوب تیمار شده با مواد شیمیایی حفاظتی چیست؟

پاسخ. تزریق مواد شیمیایی به چوب سالهاست که به عنوان یکی از روشهای حفاظتی جوب متداول است. در این روشها اکثراً مقداری از مواد حفاظتی در چوب می ماند و بعد در حین مرور زمان این مواد از چوب خارج شده و ایجاد خطرات زیست محیطی زیادی می کنند. چوب های حفاظت شده با مواد شیمیایی هرگز نمی توانند برای فضای داخلی، در نقاط بازی کودکان و در نقاط مرتبط با انسان با اطمینان استفاده شوند.

 

%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%88%d8%af

چوب ترمو بدون دخالت هیچ گونه مواد شیمیایی به عنوان امن ترین و مناسبت ترین نوع چوب تیمار شده می تواند به راحتی در فضاهای بازی کودکان و دیگر فضاهای مرتبط با انسان مورد استفاده قرار گیرد.