چرا چوب ترمووود فضای خارجی باید رنگ شود؟

هفت. چرا ترمووود فضای خارجی باید رنگ شود؟

پاسخ. برای حفظ و دوام زیبایی و محافظت هرچه بهتر چوب های ترمووود از جنس کاج و زبان گنجشک در برابر تمامی شرایط جوی، آفتاب، رنگ پریدگی، قارچ، کپک، خزه و همچنین حمله حشرات موزی . . .، می بایست قبل از نصب توسط رنگ و روغن های مخصوص چوب های ترمووود پوشش داده شوند. این رنگها پایه آب و جذبی بوده و تنوع رنگی زیادی دارد که این مهم قدرت انتخاب مشتری را افزایش می دهد.

urunDetay-hicksonwoodstainaqua