رنگ Teknos

ترمووود مقاوم در برابر آفتاب: چوبهای ترمووود از جنس کاج در برابر تمامی شرایط جوی مقاوم هستند و قبل از نصب نیاز دارند تا با رنگهای مخصوص ترمووود که از مشخصه های بارز آن مقاومت در برابر UVآفتاب و جلوگیری از تغییر رنگ چوب می باشند رنگ شده و سپس نصب شوند.

این رنگها جزء عملیات تکمیلی ترمووود بوده و از هرگونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می نماید. این رنگها پایه آب و جذبی بوده و دارای پرده های رنگی مختلفی  می باشند که تنوع بالای آن قدرت انتخاب مشتری را افزایش می دهد.

رنگهای مذکور محصول شرکت TEKNOS فنلاند می باشند و در زمره ی رنگ های Durable می باشند.  این شرکت مورد تائید انجمن بین المللی ترمووود برای محافظتچوب ترموود می باشد.

کدهای رنگی TEKNOS: