پروفایلهای چوب ترمووود

ترمووود نما مقطع 19* 117 UTS
ترمووود نما مقطع 19* 117 SHP
ترمووود 42*42 نما
ترمووود نما مقطع 19* 117 UTS
ترمووود نما مقطع 90*15 SHP
ترمووود نما مقطع 215* 19 SHP
ترمووود لوور 19*42
ترموووود مقطع 140*42 SHP
ترموووود نما - پیچ مخفی
ترمووود کف مقطع DECK

انواع پروفایل های کف و نما جهت لوور، زیرسازی، کفپوش، دیوارکوب را در این صفحه مشاهده می کنید. برای دیدن سطح مقطع نشانگر را روی عکس نگه دارید.