ترموود

ترموود چوبی با دوام، مقاوم در برابر قارج و پایدار است. طبیعت چوب اما خود تمایل به پیچش و کج تاری دارد. بسیااری از همراهان گاه و بی گاه گله مندی خود را از تعداد گره ها و  محل گره ها ابراز نموده اند و خواستار چوبی بی عیب و نقص شده اند. غافل از آنکه اولا طبیعت و زیبایی و پایداری چوب خود در گرو همین تفاوت هاست و ثانیاً، این گره ها و دیگر ناهمگونی های کوچک هیچ تغییری در ماهیت پایدار ترموود ایجاد نکرده و اصولا شرکت های تولید کننده بسیاری از این ناهمگونی ها را در مرحله جداسازی قابل قبول تلقی می نمایند.

نظر به کمبود وجود اطلاعات در باره این مهم، گروه پاراکس لازم دید که برای اولین بار دست به ترجمه و فراهم آوری استاندارد جدا سازی ترموود بزند. لازم به ذکر است این استانداردهای جدا سازی توسط شرکت متسا بنیانگذاری شده و توسط دیگر شرکت ها ( برای مثال froeslev دانمارک ) رعایت می شوند.

۱- سوراخ های کوچک بر روی تخته قابل قبول هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

۲- ترک های لبه به تعداد کم قابل قبول هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- حفره های رزین قابل قبول هستند.

 

۴- افتادگی های کوچک ار لبه قابل قبول هستند

۵- عیوبی که پس از نصب دیده نمی شوند، قابل قبول هستند.

۶-  افتادگی های کوچک روی سطح قابل قبول هستند


۷- گره روی لبه قابل قبول است.

۸-  نا همواری سطح قابل قبول است

در صورت نیاز به اطلا عات بیشتر می توانید به سایت شرکت froeslev به آدرس» http://www.froeslev.dk/ مراجعه فرمایید یا از برگه استاندارد جداسازی شرکت متسا  http://www.aamana.co/wp-content/uploads/2014/11/Mets%C3%A4-Wood-ThermoWood-General-quality-instructions.pdf دیدن فرمایید.

 

 

آوریل 5, 2017

جداسازی چوب ترموود

ترموود چوبی با دوام، مقاوم در برابر قارج و پایدار است. طبیعت چوب اما خود تمایل به پیچش و کج تاری دارد. بسیااری از همراهان گاه […]